2012-01-26 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Переглянути звіт.

2013-06-19 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Переглянути звіт.

2014-03-03 Зміна складу посадових осіб емітента.  Переглянути звіт.

2014-07-31 Зміна складу посадових осіб емітента.  Переглянути звіт.

2017-01-26 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. Переглянути звіт

2017-03-03 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Переглянути звіт

2017-04-28 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Переглянути звіт

2017-04-28  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Переглянути звіт

2018-01-24 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. Переглянути звіт

2018-09-06 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Переглянути звіт